A-  A+ A  |  Erişilebilirlik Anasayfam Yap Anasayfam Yap   Favorilerime Ekle Favorilerime Ekle Siteyi Öner Siteyi Öner 
Duyuru: Engelli Gençler için Siemens Dijital Dönüşüm Kampı'na başvuru için hemen tıklayın. (Betimleme: Masada bilgisayar karşısında oturan erkek tekerlekli sandalye kullanıcısı gencin gülümseyen resmi.)
Hızlı İş Ara:         

Engelli Hakları 

Yazdır Arkadaşına Gönder    
Engellilere Araç, Emlak ve Gelir Vergisinde Sunulan Muafiyetler 

Engellilere Araç, Emlak ve Gelir Vergisinde Sunulan Muafiyetler

Aşağıdaki bilgiler, Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde (http://www.gib.gov.tr/engelliler-icin-vergi-rehberi-yayinlandi-0), 10-16 Mayıs Engelliler haftası nedeniyle yayınlanan “2018 Engelliler İçin Vergi Rehberi” incelenerek hazırlanmıştır.

Bu yazıda yer alan başlıklar şunlardır:

1. Engelli Araç Alımı

2. Emlak Vergisinde Sağlanan Vergi Avantajları

3. Engellilik Gelir Vergisi İndirimi

4. Katma Değer Vergisi (KDV) avantajları

1. Engelli Araç Alımı

bu konuda bilgi için bakınız: “Engellilerin ÖTV - MTV Muafiyeti (Özel Donanımlı Araç Hakkı” başlıklı yazı.

2. Emlak Vergisinde Sağlanan Vergi Avantajları

Malul ve engellilere vergi açısından sağlanan imkânlardan biri de emlak vergisinde uygulanmaya başlanan indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasıdır. Emlak Vergisi Kanununa göre; Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2 ’yi geçmeyen tek meskene veya tek meskende hisseye sahip olan (intifa hakkına sahip olunması hali dâhil) engelliler, indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanarak emlak vergisi ödemeyeceklerdir.

Engelliler Emlak Vergisi Sıfır Uygulamasından Nasıl Yararlanır?

Engelli kimlik kartı sahibi olanlar (en az %40 engel oranı olanlar), engelli kimlik kartlarını belediyede ilgili görevliye ibraz etmek ve “Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dahil) Engellilere Ait İndirimli Bina Vergisi Formu” na engelli kimlik kartı fotokopisini eklemek suretiyle indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlandırılacaklardır.

Bu durumdaki engellilerden ayrıca tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu istenilmeyecektir.

Engelli kimlik kartı sahibi olmayan engellilerden ise sağlık kurulu raporunun aslı veya onaylı örneği kabul edilir. 

İndirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlananların ilk başvurudan sonra engelli kimlik kartı veya süreklilik arz eden engeller için sağlık kurulu raporu fotokopisini her yıl yeniden vermeleri gerekmeyip, şartların taşınması halinde indirimli bina vergisi oranının uygulanmasına devam edilecektir.

Meskeninde Bizzat Oturmayan Engelli, İndirimli Bina Vergisi Oranı (Sıfır) Uygulamasından Yararlanabilir mi?

İndirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulanmasından yararlanabilmek için meskende bizzat oturma şartı aranmamaktadır. Bu nedenle, sahip olduğu tek meskeni kiraya verip başka yerde ikamet eden engelliler de diğer şartları taşımaları kaydıyla indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanarak emlak vergisi ödemeyecektir.

Tek Meskene Hisseli Olarak Sahip Olan Engelli, İndirimli Bina Vergisi Oranı (Sıfır) Uygulamasından Nasıl Yararlanır?

200 m2 ’yi geçmeyen tek meskene hisse ile sahip olunması halinde indirimli vergi oranı, meskenin vergi değerinin hisseye isabet eden kısmına uygulanacaktır.

Herhangi Bir Geliri Bulunan Engelli, İndirimli Bina Vergisi Oranı (Sıfır) Uygulamasından Yararlanabilir mi?

Engellilerin indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanabilmesi için herhangi bir gelirinin bulunmaması şartı aranmamaktadır.

Engellinin İndirimli Bina Vergisi Oranı (Sıfır) Uygulamasından Yararlanabilmesi İçin Engel Durumunun Belli Bir Oranın Üzerinde Olması Gerekli mi?

İndirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanmak isteyen engelliler için engel durumunun belli bir oranın üzerinde olması şartı aranmamaktadır

Birden Fazla Meskene Sahip Olan Engelliler, İndirimli Bina Vergisi Oranı (Sıfır) Uygulamasından Yararlanabilir mi?

Birden fazla meskeni olanlar,

Birden fazla meskende hisseye sahip olanlar,

200 m2 ’yi geçen tek konuta sahip olanlar, indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanamayacaklardır.

Ayrıca belirli zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler için de söz konusu indirimli vergi oranının uygulanması mümkün değildir.

İndirimli vergi oranından yararlanan mükelleflerin, bu orandan yararlanma ile ilgili şartlardan herhangi birini kaybetmeleri halinde, bu durumu mükellefiyetlerinin bulunduğu belediyeye bildirmeleri gerekmektedir. Engel oranı %40’ın altına düşenlerin durumlarını bildirmeleri zorunludur. Gerçek dışı taahhütte bulunmak suretiyle indirimli bina vergisi oranından yararlanan engelliler ile durumlarında meydana gelen değişikliği bildirmeyen engellilerden alınması gereken emlak vergisi, cezalı olarak gecikme faizi ile birlikte alınacaktır.

3. Engellilik Gelir Vergisi İndirimi Hakkında Bilgi

Vergi İndirimi Nedir?

Vergi indirimi; engelli çalışanın aldığı ücretin gelir vergisi matrahlarından belirlenen esas ve tutarlarda engel oranına göre yapılan indirimdir. Gelir Vergisi Kanununun 31. Maddesine göre; engelli/engelli yakını olan çalışanların maaşlarındaki gelir vergisi kesintisinden indirime gidilmesidir. Dolayısıyla vergi indirimi alan kişinin maaşında engel oranına göre bir artış söz konusudur.

Başvurularda esas olan kişinin engelli sağlık raporudur. Yasada geçen tabiri ile “çalışma gücü kaybı” dikkate alınır. Ve kişinin engelli sağlık kurul raporu incelenerek; çalışma gücü kaybı belirlenir.

Buna göre Maliye Sağlık Kurulu tarafından, çalışma gücünü;

% 80 ile 100 arası kaybetmiş olduğu tespit edilen çalışan, birinci derece engelli,

% 60 ile 79 arası kaybetmiş olduğu tespit edilen çalışan, ikinci derece engelli,

% 40 ile 69 arası kaybetmiş olduğu tespit edilen çalışan ise üçüncü derece engelli sayılır.

Çocuklar için vergi indirimi dereceleri; ÇÖZGER’de yazan gereksinim düzeylerinin, karşılığın olan engel oranlarına göre değerlendirme yapılır. ÇÖZGER raporuna göre özel gereksinimi;

a) Hafif düzeyde özel gereksinimi var (%40-49) ve orta düzeyde özel gereksinimi var (%50-59) yazılı olanlar; üçüncü derece engelli,

b) İleri düzeyde özel gereksinimi var (%60-69) ve çok ileri düzeyde özel gereksinimi var (%70-79) yazılı olanlar; ikinci derece engelli,

 

c) Belirgin özel gereksinimi var (BÖGV-%80-89) ve özel koşul gereksinimi var (ÖKGV-%90-99) yazılı olanlar; birinci derece engelli sayılırlar.

Belirlenen derecelerin maaşa yansıması hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, internette “Engellilik Gelir Vergisi İndirim Oranları” yazarak bilgiye ulaşabilirler.

Emeklilik sürecinde bu haktan yararlanılamaz. Ancak emeklilik döneminde serbest çalışanlar bu haktan yararlanır. Engelli yakınından dolayı gelir vergisi indirimi hakkı kullananların, engelli yakınları çalışmaya başladığında, ilgili vergi dairesine “bu hakkın çalışan birey üzerine geçmesi’’ için bildirimde bulunmaları zorunludur.

İş yeri değişikliğinde mutlaka yeni iş yerinden alınacak çalışma belgesi ile birlikte vergi dairesine başvurularak vergi indiriminin yeni iş yeri maliye şubesine gönderilmesini sağlanmalı. Aksi takdirde yeni iş yerine geçiş yapılamayacaktır. Başvuruda sadece dilekçe ve çalışma belgesi yeterli olacaktır.

Vergi İndirimi Belgesi Almak Zorunlu mudur?

Vergi indirimi belgesi almak, bir istisna dışında zorunlu değildir. 1 Ekim 2008 öncesi işe giren engelli işçilerin erken emekli olmaları için vergi indirim belgesi almak zorundadır.

Çalışanların, engellilik indiriminden faydalanırken, bu haktan vazgeçmelerinde hukuki bir engel bulunmamaktadır.

Emekli olarak işten ayrıldıktan sonra bir işyerinde tekrar çalışmaya başlayanlarla, emekli olduktan sonra serbest meslek olarak çalışanlar; gelir vergisi indiriminden yararlanır. Hiçbir İşte Çalışmayan Emeklilerin Maaşlarında Vergi İndirimi Uygulaması Mümkün Değildir.

Hangi Raporlar Engellilik İndiriminde Geçerlidir?

Yetkili hastanelerce düzenlenen ve Merkez Sağlık Kurulunca değerlendirilerek çalışma gücünün asgari %40’ını kaybetmiş olduğu karara bağlanan engelli sağlık kurulu raporları, vergi indirimi uygulamasında dikkate alınmaktadır. Rehberde; “engellilerin başvuruları sırasında 2007 yılı ve sonraki tarihlerde ilgili yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiş raporlarının mevcut olduğunu beyan edenlerin bu raporları da Merkez Sağlık Kurulunca değerlendirilmek üzere kabul edilmektedir” ifadesi vardır. Eğer bu ifade, 2007 yılından önceki raporların geçersiz olduğu ve bu raporların yenilenmesi anlamına geliyorsa; birçok kişi hak kaybına uğrayacaktır ve Maliye Bakanlığının bu uygulaması yasal değildir. Zira Engelliler Hakkında Kanuna göre; 2005 yılından önce alınmış sürekli raporlar geçerliliğini korumaktadır.

Başka Amaçlarla Alınmış Raporlar Engellilik Vergi İndiriminde Geçerli midir?

Sağlık Bakanlığınca engelli sağlık raporu vermeye yetkili hastaneden usulüne uygun alınmış engelli sağlık raporu olanlar vergi indirimi için başvuru yapabilirler.

Engelli sağlık raporunun aslının verilmesi zorunlu değildir. Noter tasdikli örneği ya da raporu düzenlemiş olan hastanece tasdikli örneği başvuru için geçerlidir.  Bu raporlarla yapılacak engellilik indiriminden yararlanma başvurularının kabul edilmesi ve bu raporların Merkez Sağlık Kurulunca yapılması gereken değerlendirmeye sunulması mümkündür.

Engellilik İndiriminden Hangi Tarihlerden İtibaren Yararlanılır?

Vergi dairesi başkanlıkları veya defterdarlıklarca yetkili hastaneye sevk edilmeleri sonucu alınan raporların Merkez Sağlık Kurulunca değerlendirilmesi sonucu engellilik indiriminden yararlandırılması gerektiği kararlaştırılanlar, rapor tarihinden itibaren engellilik indiriminden yararlandırılmaktadırlar. Evvelce almış oldukları mevcut raporları ile başvuruda bulunanlar da, raporlarının Merkez Sağlık Kurulunca değerlendirilmesi sonucu engellilik indiriminden yararlandırılması gerektiği kararlaştırılanlar, başvuru tarihinden itibaren engellilik indiriminden yararlanmaktadırlar.

Burada; vergi dairesi tarafından yetkili hastaneye sevk edilip aldıkları raporla vergi indirimine hak kazananlar bakımından bir hak kaybı söz konusudur. Çünkü yeni bir sağlık raporu almak oldukça uzun zaman almaktadır. Eğer kişi hakem hastaneye de sevk edilmişse; hakem hastane rapor tarihi dikkate alınmaktadır. İhtilaf aşamasında yargı organları vasıtasıyla rapor alan engelliler yönünden son rapor tarihi esas alınmaktadır. Bu durum yararlanıcılar bakımından hak kaybına yol açar. Bu kişiler için de; vergi indirimine başvuru tarihinin esas alınması Zorunlu Olmalıdır.

Kimler Engellilik İndiriminden Yararlanır?

Gelir Vergisi Kanununa göre engellilik indirimi uygulamasından;

1. Engelli ve bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan çalışan,

2. Engelli ve bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek çalışanı

3. Basit usulde vergilendirilen engelliler

Gerçek usulde ticari faaliyette bulunanların engellilik indiriminden faydalanması mümkün bulunmamaktadır.

Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişi Ne Demektir?

Engelli kişinin tabi olduğu çalışma mevzuatı veya bağlı olduğu sosyal güvenlik mevzuatına göre bakmakla yükümlü sayılan kişiler, engellilik vergi indirimi uygulaması yönünden de bakmakla yükümlü sayılmışlardır. Yani çalışan kişinin; sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan;

a) Eşini,

b) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde mesleki eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın malul olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklarını,

c) Geçiminin genel sağlık sigortalısı tarafından sağlandığı Kurumca (SGK) belirlenen kriterlere göre tespit edilen ana ve babasını; ifade Etmektedir

Engellilik İndirimi Tutarları Ne Kadardır?

Engelli sayılanların çalışma gücü kayıp oranlarına göre belirlenen dereceler itibariyle tespit edilen aylık engellilik indirimi tutarları; engelli ücretlilerde ve bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretlilerde aylık gelir vergisi matrahından indirilir. Bu tutarların ne kadar Olduğunu Öğrenmek İsteyenler; Rehberi İnceleyebilirler.

Engellilik Vergi İndiriminden Yararlanmak İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Engellilik indiriminden yararlanmak isteyen engelliler aşağıdaki belgelerle birlikte Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde ise Defterdarlıklara (Gelir Müdürlüğüne), Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise Mal Müdürlüklerine bir dilekçe ile başvuracaklardır. Başvuruda gereken belgeler şunlardır:

1. Müracaat formu – Dilekçe: Başvuranlar; dilekçeyi Rehberde yer aldığı gibi hazırlayabilir ya da başvuru esansında da hazır form üzerinden doldurabilirler.

2. Çalıştığı işyerinden alınacak çalıştığına dair işveren tarafından imzalanıp kaşelenmiş yazı. Serbest çalışanlar için; Vergi kimlik numarasını gösteren belge (Vergi levhasının fotokopisi).

3.  T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus cüzdanı fotokopisi. Eğer engelli yakını için başvuru yapılıyorsa; engelli kişinin de nüfus cüzdan fotokopisi.

4. Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği ya da raporu düzenlemiş olan hastanece tasdikli örneği.

Vergi Dairesinden aşağıdaki gibi dört şekilde sonuç gelebilir:

1.Vergi indirimi başvurusunun onaylanmasıdır. Onay belgesinde yazan tarihten itibaren geçerli olmak üzere indirim uygulanır.

2. Vergi Dairesi, engelli bireyin engeline yönelik yeni tetkikler isteyebilir. Bu tetkikler yaptırılıp sonuçların asılları Vergi Dairesine gönderilir. Vergi Dairesi, engelli sağlık raporunun alındığı hastaneye doğrudan resmi yazı yazarak da bu belgeleri isteyebilir.

3. Vergi Dairesi engelli raporunun yenilenmesini isteyebilir. Engelli raporu süresi içinde geçerli olduğundan yeni rapor almak için; eğer ilave bir engel/hastalık yoksa raporun alındığı hastaneye “rapora itiraz işlemi” için başvurulur.  Hastane bu başvuruyu kabul etmez ya da ilave bir engel durumu varsa, itiraz; İl Sağlık Müdürlüğüne yapılır. İl Sağlık Müdürlüğü kişiyi bir hastaneye sevk eder. Buradan alınan rapor sonucu ilk raporla aynı ise sonuç kesinleşir ve bu rapor vergi dairesinin incelemesine gönderilir. Sonuç ilk rapordan farklı ise Yönetmelik gereği hakem hastanesi incelemesi gerekir. Hakem hastanenin kararı kesindir. Alınan rapor Vergi Dairesinin incelenmesine gönderilir.

4. Vergi dairesinin, engel oranını %40’ın altına düşürülmesi yani sonucun “vergi indiriminden yararlanamaz” ibaresi ile olumsuz olmasıdır. Her iki durumda da tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde, sonuca itiraz edilebilir. İtirazın kabulü ya da reddine göre hareket edilir. İstenirse dava açılabilir.

Ailede Birden Fazla Engelli Kişi Varsa Ne Yapılmalı?

Vergi indiriminden yararlanması istenen kişi sayısı birden fazla ise; her biri için ayrı başvuru yapılır.

Engellı· Sağlık Kurulu Raporuna İtı·raz Nasıl Yapılır?

Eğer başvuran kişinin elindeki rapor sürekli ise ve vergi dairesi bu kişiden yeni rapor istemişse; sevk edilmiş olsa dahi sistemde kayıtlı sürekli rapora itiraz etmek gerekmektedir. Engelli sağlık kurulu raporuna; engellinin kendisi, velisi, vasisi veya raporu isteyen kurum tarafından, İl sağlık müdürlüklerine itiraz edilebilir. Kişi, elindeki mevcut raporla ve itiraz dilekçesi ile başvuru yapar.

İl sağlık müdürlüğünce, engelli sağlık kurulu raporu alacak kişi en yakın farklı bir engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye gönderilir. İtiraz edilen engelli sağlık kurulu raporu ile itiraz üzerine verilen engelli sağlık kurulu raporundaki kararlar aynı yönde ise engelli sağlık kurulu raporu kesinleşir. Engelli sağlık kurulu raporlarının farklı olması durumunda, kişinin ikamet ettiği yere en yakın bir hakem hastaneye yine il sağlık müdürlüğü kanalıyla gönderilir. Hakem hastanenin engelli sağlık kurulunca verilen kararı kesindir.

Başvuru Üzerı·ne Gelı·r İdaresı· Başkanlığı Ne Yapmaktadır?

Engellilerin çalışma gücü kayıp oranları, Merkez Sağlık Kurulunca, Gelir Vergisi Kanununa ve bu Kanun gereğince hazırlanan Yönetmeliğe göre belirlenmektedir. Engelli sağlık raporları, Merkez Sağlık Kurulunca “Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” ve eki cetvellere göre incelenir. Merkez Sağlık Kurulunca tespit edilen çalışma gücü kayıp oranlarına göre belirlenen engellilik dereceleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından engellinin başvurduğu Vergi Dairesi Başkanlığına veya Defterdarlığa bildirilir. Bu birimler tarafından da başvuru sahibine sonuç tebliğ edilir. Sonuç; iş yerine tebliğ edilir.

Vergi Dairesinin Olumsuz Kararlarına İtiraz Nasıl Yapılır?

Gelir İdaresi Başkanlığına intikal eden rapor sonuçlarına tekrar incelenmesi talebi ile müracaat edilebilir. Merkez Sağlık Kurulunun ilgili yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre; itirazları inceleyerek; engellileri yeniden hastaneye sevk, haklarında ek rapor düzenletme ve hakem hastaneye sevk konularında yetkisi vardır.

Vergi Dairesi Engel Oranını Düşürürse Ne Olur?

Engelli kişinin %40 veya üzerinde engelli raporu ile yaptığı başvuru sonucunda, vergi dairesinin engel oranını %40’ın altına düşürmesi; kişinin engellilik durumunun ortadan kalktığını göstermez. Bu sonuç sadece kişinin vergi indiriminden yararlanamayacağını gösterir. Kişi diğer tüm haklardan yararlanır. Vergi Dairesinin yeni engelli raporu istediği durumlarda dikkat edilmesi gereken konu; yeni değerlendirmede engel ölçüm cetvelinin değişmesi nedeniyle engel oranının düşmesidir. Eğer yeni alınan engelli raporu %40’ın altına düşerse kişi tüm engelli haklarını kaybeder. Bu nedenle engel oranının düşmesi söz konusu ise kişinin sağlık kurul işlemlerini yapmaması önerilir. Bu kişilerin vergi indirim hakkını kullanmama tercihi yapmaları daha uygun olacaktır. Ancak unutulmaması gereken konu 1 Ekim 2008 öncesi işe giren işçi kadrosunda çalışanların engelli erken emeklilik hakkından yararlanması mümkün değildir. Bu şart diğer çalışanlar için uygulanmaz.

İş Yerı·ni Değiştiren Çalışanlar Ne Yapacaklardır?

Herhangi bir şekilde işyeri değiştiren ücretlilerin daha önce işlem tesis ettirdikleri müdürlüklere yeni iş yerlerinin adreslerini bildirerek buradan yeni işyerlerine hitaben yazı almaları yeterli olacaktır. Bu engellilerin yeniden rapor almalarına gerek yoktur. Bulundukları il sınırları dışına giden ücretliler de aynı şekilde hareket edebileceklerdir.

Engellilik İndiriminden Faydalanan Hizmet Erbabı Asgari Geçim İndiriminden de Faydalanabilir mi?

Engellilik indiriminden yararlanan bir ücretlinin indirim nedeniyle gelir vergisi matrahının kalmaması durumunda gelir vergisi kesintisi yapılamayacağı için asgari geçim indirimi uygulamasından yararlanması mümkün değildir. Bu konuda ayrıntılı bilgi isteyenler Rehberi inceleyebilirler.

4. Katma Değer Vergisinde Sağlanan Vergi Avantajları

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununda, gerek engel durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı (engellilik derecesi) %90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin kendi adlarına kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtlar için gerekse engel durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı (engellilik derecesi) %90’dan az olan malul ve engellilerin adlarına kayıt ve tescilli olan ve engellilik haline uygun özel tertibatlı taşıt veya özel tertibatlı hale getirilmiş taşıtlar için, istisnai bir düzenleme bulunmamaktadır.

Ancak engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları, katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Buna göre; özellikle engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin, görme engellilerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye, sesli kitap; ortopedik engellilerin kullandıkları ortez-protez gibi cihazlar) ile özel bilgisayar programları istisna kapsamında kabul edilecektir. Bu kapsamdaki eşyanın ithali de KDV’den istisnadır.

Tüm bu konularda ayrıntılı bilgi almak için: Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 nolu telefonu arayabilirsiniz.

 

Kaynak:

Gelir İdaresi Başkanlığı 2018 Engelliler İçin Vergi Rehberi (http://www.gib.gov.tr/engelliler-icin-vergi-rehberi-yayinlandi-0, Erişim Tarihi: 7-07.09.2018)

 

Engelsizkariyer.com için hazırlayan: Ayşe Sarı |SAHİMSEN Engelliler Komisyon Başkanı

Engelsizkariyer.com’u kaynak göstermeden kopyalanması yasaktır. Copyright © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.

 

 

 
yukarıya git
Yukarı


Yukarı Yukarı Site Haritası  |   Hakkımızda  |   Üyelik Avantajları  |   Gizlilik Prensibi  |   Genel Koşullar  |   İletişim  |   Medya
Copyright © 2008 Engelsizkariyer.com - Her hakkı saklıdır.
OPTİMUM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Türkiye İş Kurumu 42 nolu özel İstihdam bürosu lisansı ile faaliyet göstermektedir.
4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu gereğince " İŞ ARAYANLARDAN ÜCRET ALINMAYACAK VE MENFAAT TEMİN EDİLMEYECEKTİR."