A-  A+ A  |  Erişilebilirlik Anasayfam Yap Anasayfam Yap   Favorilerime Ekle Favorilerime Ekle Siteyi Öner Siteyi Öner 
Engellilerle 360 Derece İletişim kitabı çıktı. Daha fazla bilgi ve satın almak için tıklayınız.
Hızlı İş Ara:         

Engelli Hakları 

Yazdır Arkadaşına Gönder    
Hasta Alt Bezi-Külotlu Hasta Alt Bezi Ödeneği Hakkı 

İki yaşını doldurmuş engelli çocuklar dâhil, çocuk ve yetişkin alt bezi/külotlu hasta alt bezi ödeneği, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için bakınız: Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=17229&mevzuatTur=Teblig&mevzuatTertip=5

Hasta alt bezi/külotlu hasta alt bezi

İki yaşını doldurmuş engelli çocuklar dâhil, çocuk ve yetişkin alt bezi/külotlu hasta alt bezi ödeneği, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmaktadır. Ancak SGK, hasta alt bezi geri ödeme kriterleri arasında yer alan idrar veya gaita inkontinansına neden olan primer tanı listesi ve bu tanılara ilişkin ICD kodlarına ait liste yayınlamış ve bu liste dışındaki teşhislere ödeme yapmamaktadır. SGK’nın duyurusu ve teşhis listesi için bakınız:  https://www.istanbuleczaciodasi.org.tr/?page=icerikler&id=11397

SUT Kodu: A10049

1) Uzman hekim raporu ile mesane veya rektum kontrolü olmaması (raporda idrar veya gaita inkontinansına neden olan primer tanının belirtilmesi kaydı ile) nedeni ile hasta alt bezi/ külotlu hasta alt bezi kullanması gerekli görülen hastalar için günde 4 (dört) adedi geçmemek üzere en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda, rapora istinaden tüm hekimlerce reçetelendirilmesi durumunda Kurumca bedelleri karşılanır.

2) İdrar inkontinansı ve gaita inkontinansı olan hastalara hasta alt bezi/ külotlu hasta alt bezi ve hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda fatura edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.

3) Sadece idrar inkontinansı olan hasta alt bezi/ külotlu hasta alt bezi kullanan hastalara hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda fatura edilmesi halinde, hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda Kurumca bedeli karşılanmaz.

4) Sağlık raporunda; kolostomili hastalarda idrar inkontinansı, ürostomili hastalarda gaita inkontinansı olduğunun belirtilmesi halinde hasta alt bezinin/ külotlu hasta alt bezinin Kurumca bedeli karşılanır.

Çocuk hasta alt bezi/ çocuk külotlu hasta alt bezi

SUT Kodu: A10118

1) Uzman hekim raporu ile mesane veya rektum kontrolü olmaması (raporda idrar veya gaita inkontinansına neden olan primer tanının belirtilmesi kaydı ile) nedeni ile (çocuklar için en az  2 (iki) yaşını tamamlamış olmak kaydı ile) çocuk hasta alt bezi/ çocuk külotlu hasta alt bezi kullanması gerekli görülen hastalar için günde 4 (dört) adedi geçmemek üzere en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda, rapora istinaden tüm hekimlerce reçetelendirilmesi durumunda Kurumca bedelleri karşılanır.

Ancak hastaların boy, kilo ve/veya bel çevresi ölçülerinin çocuk hasta alt bezine uyum sağlamadığı durumlarda, bu durumun sağlık raporunda belirtilmesi ve “A10049” SUT kodlu “Hasta Alt Bezi/Külotlu Hasta Alt Bezi” alan tanımlı malzemenin öngörülmesi halinde “A10049” SUT kodlu malzeme bedeli Kurumca karşılanır.

2) İdrar inkontinansı ve gaita inkontinansı olan hastalara çocuk hasta alt bezi/ çocuk külotlu hasta alt bezi ve hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda fatura edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.

3) Sadece idrar inkontinansı olan çocuk hasta alt bezi/ çocuk külotlu hasta alt bezi kullanan hastalara hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda fatura edilmesi halinde, hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda Kurumca bedeli karşılanmaz.

4) Sağlık raporunda; kolostomili hastalarda idrar inkontinansı, ürostomili hastalarda gaita inkontinansı olduğunun belirtilmesi halinde çocuk hasta alt bezinin/ çocuk külotlu hasta alt bezinin Kurumca bedeli karşılanır”.

18 Yaş Altı Çocukların Yetişkin Boy Bez Kullanmaları Halinde Rapor Şekli

SUT içinde 15. 02. 2018 tarihinde yapılan son değişiklik ile 18 yaş altı çocukların yetişkin alt bezi kullanması durumunda yapılması gereken işlem açıklanmıştır. Buna göre; bu çocuklar için bez raporuna "boy, kilo ve/veya bel çevresi ölçüsü nedeniyle çocuk alt bezine uyum sağlayamadığından yetişkin alt bezi kullanması uygundur" ifadesinin hekim tarafından yazılması gerekmektedir. Dolayısıyla 18 yaş altı olup bez raporu bulunanların yetişkin alt bezi ödeneği almak için bez raporlarını bu ifadelerin yer alacağı biçimde değiştirmeleri gerekmektedir. Raporda “çocuk” ifadesi yerine “Hasta Alt Bezi/Külotlu Hasta Alt Bezi” ifadesi yazılır.

18 Yaş Üstü Olanların Çocuk Bezi Kullanmaları Halinde Rapor Şekli

SUT içinde 18 yaş altı çocukların yetişkin bez kullanmaları ile ilgili düzenleme var ancak 18 yaş üstü olup çocuk bezi kullananlar ile ilgi düzenleme yoktur. SUT’un kişi yararına yorumlanması ile şu sonucu çıkarmak mümkündür: 18 yaş üstü yetişkin bir bireyin çocuk bezi kullanması durumunda bez raporunda, “boy, kilo ve/veya bel çevresi ölçüsü nedeniyle yetişkin alt bezine uyum sağlayamadığından çocuk alt bezi kullanması uygundur" ifadesinin yer alması halinde SGK ödeme yapacaktır. Konu ile ilgili sorun yaşayanların BİMER başvurusu yapması önerilir. Çocukların yetişkin bezi ödemeleri almalarını sağlayanların da aileler olduğunu unutmayınız.

Rapor Süresi: Sağlık Uygulama Tebliğinin aşağıdaki hükmüne göre hasta alt bezi raporu 2 yıllık çıkartılabilir.  (SUT 3.1.2 - Ayakta tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler: (10) SUT’ ta geçerlilik süreleri ayrıca belirtilenler hariç olmak üzere tıbbi malzemelerin teminine ilişkin düzenlenen sağlık raporları (Ek: RG- 04/02/2018- 30322/ 15-a md. Yürürlük: 15/02/2018) ve reçeteler ile ilgili olarak; a) Sürekli kullanılan tıbbi malzemelere ilişkin sağlık raporları en fazla 2 yıl süre ile geçerlidir)

Özetle: 1. Bu ifadelerden anlaşılacağı gibi her uzman hekim hasta alt bezi raporunu, tek hekim olarak yazabilecektir.

2. İki yaşın üzerinde olmak şartıyla üst yaş sınırı olmaksızın mesane ve rektum kontrolü olmayan her hasta için hasta alt bezi raporu çıkartılır. Bazı hekimlerin “anatomik bozukluk yok” diyerek (ürolojik bir yapı bozukluğu gibi) bez raporu vermemesi yersizdir. Engelli bir kişinin bez kullanma sebebi her zaman anatomik bir bozukluktan kaynaklanmaz. Ya da bazı hekimler “uygun görmedim” diyebilir. Tuvalet kontrolü olmadığı için alt bezi kullanması gereken, çocuğun ya da yetişkinin üstün yararı hekimler tarafından da gözetilmelidir. Bireyin zihinsel yetersizliği de mesane ve rektum kontrolüne engel olabilir. Bu nedenle karşılaştığınız bu gibi durumlarda şikâyet başvurusu yapınız.

3. Hasta alt bezi/çocuk alt bezi/külotlu hasta bezi ödemeleri için; raporda ''hasta alt bezi'' yazması yeterlidir.

4. Tıbbi malzemenin reçete tarihi ile fatura tarihi arasında en fazla 10 işgünü olmalıdır.

5. Ödenecek miktar: Çocuk alt bezi birim fiyatı 1,47 kuruş, yetişkin alt bezi 1,88 kuruştur. Erişkin için 2 aylık ödenen miktar: KDV dahil 532 lira, çocuk için: KDV dahil 415 liradır. Bu ödeme tutarları 8.2.2022 tarihi ile günceldir.

6. Hasta alt bezi reçetesini her hekim yazabilir. Aile hekimleriniz bu konuda size yardımcı olacaktır. Eğer hastanız aile hekimine gidemeyecek durumda ise; aile hekiminizi arayınız ya da 444 3 833 numaralı telefonu arayarak “evde sağlık hizmetleri” kapsamında reçete yazılması konusunda destek isteyiniz.

Hasta alt bezleri reçetesi yazdırıldıktan sonra 10 gün içinde bezlerin alınacağı medikal firmaya/eczaneye teslim edilmelidir. Medikal reçete karşılığı, reçetede belirtilen miktarı; aylık 120, en fazla 2 aylık 240 adet teslim eder. Malzeme alımı yapacağınız firmanın SGK ile anlaşmalı olması gerekmektedir. Firmanın SGK ile anlaşmalı olup olmadığını sorunuz ve anlaşma belgesini görünüz.

7. Medikal ve eczanelerin ilave ücret istemesi: SGK’nın bir adet bez için ödediği ücret bellidir. Medikal ya da eczane elbette bu fiyatın üzerinde fiyat belirler ve reçete edilen 120 ya da 240 adet bezin tamamını size vermek için sizden ilave ücret ister. Bu durumda şunu yapınız: Reçetede belirtilen adet bezin tamamını almak zorunda değilsiniz. SGK’nın ödediği miktar karşılığında ne kadar bez veriliyorsa o kadar bezi alınız. Eksik aldığınız bez yetersiz geleceğinden, eczaneye ya da medikale vereceğiniz ilave para ile bir marketten ya da bir firmadan daha fazla adet bez alabilirsiniz.

8. Muhtaçlık durumu incelemesi yapılmaksızın şartları sağlayan herkese hasta alt bezi geri ödemesi yapılır.

9. Hasta alt bezi raporunun, rapor alınan hastane başhekimliği tarafından ıslak imzalı “aslı gibidir” fotokopisi ile bez reçetesini bez alımı yapacağınız firma ya da eczaneye vermeniz yeterlidir.

10. “Mesane kontrolünün olmaması”, idrarını tutmada sorun yaşamak demektir. Mesane idrar torbası demektir. İdrarını tutamama ya da nörojen mesanede olduğu gibi kendi isteği ile idrar yapamama durumudur. Rektum kontrolü ise dışkılamada (büyük tuvalet) sorun yaşama, kontrol edememe durumudur. Raporda bu ifadelerin olması şarttır.

11. “Primer teşhis” engelliliğe neden olan ya da mesane veya rektum kontrolüne engel olan birincil teşhis demektir. Örneğin serebral palsiye bağlı olarak bireyin tuvalet kontrolünün olmaması durumunda primer teşhis serebral palsidir. Ya da idrarını yapamaması nedeniyle düzenli aralıklarla sonda takılarak (TAK işlemi) mesanesi boşaltılması gereken bir birey için primer teşhis bir felç durumu ya da spina bifida olabilir. Teşhis yazılmadan sadece “mesane ve rektum kontrolü yoktur” ifadesinin yazılmış olması, raporun geçersiz olmasına neden olur.

12. Külotlu hasta bezi kullananlar için; raporda ayrıca “külotlu” ifadesinin olmasına gerek yoktur.  Raporda ''hasta alt bezi'' yazması yeterlidir.

13. En çok iki aylık miktar için reçete yazdırabilirsiniz. Bez reçetesini isterseniz bir aylık da yazdırabilirsiniz.

14. Pandemi önlemi kapsamında, bir kez rapor ve reçete karşılığı ödeme alanlar, yeniden reçete yazdırmadan medikal/eczanenin yaptığı ödeme işlemi ile bez alabilmektedir. Ayrıca pandemi nedeniyle süresi biten malzeme raporlarının Sağlık Bakanlığınca sürelerinin uzatılıp uzatılmadığı hakkında medikal firmadan/SGK’dan bilgi alabilirsiniz.

 

Hasta alt bezi için SGK ödeme listesi: Hasta alt bezi ödemeleri konusunda 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren değişiklik yapılmıştır. Daha önce ödenek alan birçok kişi, teşhisleri ödemesi yapılan teşhis listesinde yer almadığı için artık ödeme alamamaktadır. Ödeme kapsamında olan teşhislerin listesi için bakınız: https://www.teb.org.tr/news/8338/Hasta-Alt-Bezi-Geri-%C3%96deme-%C4%B0%C5%9Flemleri-Hakk%C4%B1nda

 

Engelsizkariyer.com için hazırlayan: Ayşe Sarı |SAHİMSEN Engelliler Komisyon Başkanı

Engelsizkariyer.com’u kaynak göstermeden kopyalanması yasaktır. Copyright © 2022 Tüm Hakları Saklıdır.

 
yukarıya git
Yukarı


Yukarı Yukarı Site Haritası  |   Hakkımızda  |   Üyelik Avantajları  |   Gizlilik Prensibi  |   Genel Koşullar  |   İletişim  |   Medya
Copyright © 2008 Engelsizkariyer.com - Her hakkı saklıdır.
OPTİMUM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Türkiye İş Kurumu 42 nolu özel İstihdam bürosu lisansı ile faaliyet göstermektedir.
4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu gereğince " İŞ ARAYANLARDAN ÜCRET ALINMAYACAK VE MENFAAT TEMİN EDİLMEYECEKTİR."