A-  A+ A  |  Erişilebilirlik Anasayfam Yap Anasayfam Yap   Favorilerime Ekle Favorilerime Ekle Siteyi Öner Siteyi Öner 
Engellilerle 360 Derece İletişim kitabı çıktı. Daha fazla bilgi ve satın almak için tıklayınız.
Hızlı İş Ara:         

İstihdam Kanunları 

Yazdır Arkadaşına Gönder    
İş Kaybı Tazminatı Ödenmesi ve Diğer Hizmetlerin Verilmesi 

İş Kaybı Tazminatı Ödenmesi ve Diğer Hizmetlerin Verilmesi

Özelleştirme uygulamalarında çalışanın haklarını düzenleyen Kanun; “Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanundur (24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı).

Kanunun “İş Kaybı Tazminatı Ödenmesi ve Diğer Hizmetlerin Verilmesi” başlıklı 21’inci maddesinde şu ifadeler yer almaktadır:

Bu Kanuna göre özelleştirme kapsamına alınan kuruluşların (iştirakler hariç) özelleştirmeye hazırlanması, özelleştirilmesi, küçültülmesi veya faaliyetlerinin kısmen ya da tamamen durdurulması, süreli ya da süresiz kapatılması veya tasfiye edilmesi nedeniyle; bu kuruluşlarda iş sözleşmesine dayalı olarak ücret karşılığı çalışanlardan iş sözleşmeleri tâbi oldukları iş kanunları ve toplu iş sözleşmeleri gereğince tazminata hak kazanacak şekilde sona ermiş olanlara, kanunlardan ve yürürlükteki toplu iş sözleşmelerinden doğan tazminatları dışında ilave olarak iş kaybı tazminatı ödenir. Ayrıca bunların mesleklerinde geliştirilmesine, bir meslekte yetiştirilmesine veya meslek edindirilmesine ilişkin eğitim giderleri ile yeni iş bulmalarına katkı sağlamak amacıyla yapılacak giderler Özelleştirme Fonundan karşılanır. Engelli personele (ilgili kanunların öngördüğü I, II ve III. derece), bu maddede belirtilen tutarın iki katı olarak iş kaybı tazminatı ödenir. İş kaybı tazminatı ödenmesi ve sağlanabilecek diğer hizmetlere ilişkin işlemler Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda iş kanunlarına tabi olarak çalışırken; bunların özelleştirmeye hazırlanmaları, özelleştirilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması veya tasfiye edilmesi nedenleriyle, bu kuruluşların sermayelerindeki kamu payının % 50'nin altına düşmesinden, anonim şirket haline dönüştürülmeyenlerin ise Devir -teslim tarihinden itibaren bir yıl içinde, hizmet akitlerinin haklı neden olmaksızın işveren tarafından feshedilmesi veya haklı nedenlerle kendileri tarafından feshedilmesi sonucu işsiz kalanlar bu Kanunda belirtilen tazminat ve diğer hizmetlerden yararlanırlar.”

Aşağıda yer alan “İş Kaybı Tazminatı” hakkındaki bilgiler Türkiye İş Kurumu resmi internet sitesinden alınmıştır. Çalıştığı işyerlerinde özelleştirme nedeniyle sorun yaşayan engelli çalışanların, aşağıdaki bilgileri okuyarak yaşadıkları yerlerdeki İŞKUR birimi ile irtibata geçmeleri ve süreç hakkında bilgi almaları, gerektiğinde şikayet bildirimi yapmaları yerinde olacaktır. Bakınız: https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/issizlik-sigortasi/is-kaybi-tazminati/

Ayrıca bildirim/şikayet/bilgi almak için Alo170 aranabilir.

İş Kaybı Tazminatını Tanımı:

Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşların (iştirakler hariç) özelleştirmeye hazırlanması, özelleştirilmesi, küçültülmesi veya faaliyetlerinin kısmen ya da tamamen durdurulması, süreli ya da süresiz kapatılması veya tasfiye edilmesi nedeniyle; bu kuruluşlarda iş sözleşmesine dayalı olarak ücret karşılığı çalışanlardan iş sözleşmeleri tâbi oldukları iş kanunları ve toplu iş sözleşmeleri gereğince tazminata hak kazanacak şekilde sona ermiş olanlara, kanunlardan ve yürürlükteki toplu iş sözleşmelerinden doğan tazminatları dışında, gelir ve sosyal güvenliklerinin devamlılığı sağlamak için belirli bir süre ilave olarak ödenen tazminatı ifade etmektedir.

İş Kaybı Tazminatından Yararlanma Koşulları:

1.       Özelleştirme nedeniyle işsiz kalmak,

2.       Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşta hizmet akdi kesintisiz en az 550 gün devam etmek,

3.       Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvuruda bulunmak.

 İş Kaybı Tazminatına Başvuru

Özelleştirme nedeniyle işine son verilenlerin iş kaybı tazminatına hak kazanabilmesi için, hizmet akitlerinin sona erdiği tarihi izleyen günden başlayarak 30 gün içinde en yakın Türkiye İş Kurumu birimine şahsen veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresine başvuruda bulunması gerekir. Yasal başvuru süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, bu süre resmi tatili izleyen ilk işgünü son bulur. Yaşlılık aylığına hak kazananlar için 30 günlük başvuru süresi aranmaz.

İş kaybı tazminatı için yapılan başvurular aynı zamanda işsizlik ödeneği talep başvurusu yerine de geçer.

İş Kaybı Tazminatının Süresi

Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda çalışırken hizmet akitleri sona erenlerden, hizmet akdi aynı işveren ile kesintisiz en az;

·         550 gün devam edenlere 90 gün,

·         1100 gün devam edenlere 120 gün,

·         1650 gün devam edenlere 180 gün,

·         2200 gün devam edenlere 240 gün,

 iş kaybı tazminatı ödenmektedir.

İş Kaybı Tazminatının Miktarı

İş kaybı tazminatı, günlük net asgari ücretin iki katıdır. Engelli personele (ilgili kanunların öngördüğü I, II ve III. Derece) günlük net asgari ücretin dört katı ödenir.

İş Kaybı Tazminatının Ödenmesi

İş kaybı tazminatı ödemeleri her ayın sonunda yapılmaktadır. İlgililer, T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTT şubesine başvurarak iş kaybı tazminatlarını alabilirler.

İş Kaybı Tazminatı ve İşsizlik Ödeneğine Birlikte Hak Kazanılması

İş kaybı tazminatı ile işsizlik ödeneğini birlikte almaya hak kazananlara öncelikle iş kaybı tazminatı ödenir. İş kaybı tazminatı için yapılan başvurular aynı zamanda işsizlik ödeneği başvurusu yerine de geçer.

Sunulan Hizmetler

1.       İş kaybı tazminatı ödenmesi,

2.       Yeni bir iş bulma,

3.       Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi verilmesi,

4.       Sosyal güvenlik kuruluşları kesintilerinin hak sahipleri adına ilgili kurumlara yatırılması.

 Ödenen Primler Sağlık Hizmetinden Yararlanma

İş kaybı tazminatı alanlar için genel sağlık sigortası primleri ve emeklilik primleri yatırılmaktadır. Ancak, ilgililer iş kazası ve meslek hastalığı sigortasına tabi değildir.

İş Kaybı Tazminatının Kesildiği Haller

İş kaybı tazminatı almakta olan kişilerin; yaşlılık aylığı almaya başlaması, işe girmesi veya vefat etmesi hallerinde olayın vuku bulduğu tarih itibariyle tazminatları kesilir ve tekrar başlatılmaz.

 

Ayrıca, askere gidenlerin tazminatları askerlik nedeniyle durdurulur ancak, askerlik terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde başvurmaları halinde, terhis tarihi itibariyle ödemeleri yeniden başlatılır.

 

Engelsizkariyer.com için hazırlayan: Sosyal Hizmet Uzmanı Ayşe Sarı |SAHİMSEN Engelliler Komisyon Başkanı

Engelsizkariyer.com’u kaynak göstermeden kopyalanması yasaktır.

Copyright © 2022 Tüm Hakları Saklıdır.

 
yukarıya git
Yukarı


Yukarı Yukarı Site Haritası  |   Hakkımızda  |   Üyelik Avantajları  |   Gizlilik Prensibi  |   Genel Koşullar  |   İletişim  |   Medya
Copyright © 2008 Engelsizkariyer.com - Her hakkı saklıdır.
OPTİMUM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Türkiye İş Kurumu 42 nolu özel İstihdam bürosu lisansı ile faaliyet göstermektedir.
4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu gereğince " İŞ ARAYANLARDAN ÜCRET ALINMAYACAK VE MENFAAT TEMİN EDİLMEYECEKTİR."