Günlük yaşamımızda kullanılmayan ancak İnsan Kaynakları alanında sık sık makale, röportaj, köşe yazıları yada yazılı eserlerde karşılaştığınız terim ve kavramların ayrıntılı açıklamalarını, İK Sözlüğü'nde bulabilirsiniz...
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

A
Adanma (committment) , kişinin işine ve organizasyonuna tutku derecesinde bağlanması ve amaçlar için özverili bir şekilde istekle çalışması.

Analitik düşünme (analytical thinking) , bir problemi çözmek için bilgileri ayrıştırarak ve sorunun alt unsurlarına inerek sonuç çıkarma şeklindeki sistematik düşünme tarzı.

Amelmande , Arapça ‘amel’ (iş) ve Farsça ‘mânde’ (kalmak) türetilmiş olan amelmande, Osmanlı döneminde emeklilik için kullanılan terim. Ayrıca engellilik durumunu da ifade eden sözcüklerden biridir ve iş göremez anlamına gelir. Zihinsel, görme, işitme, konuşma ve yürüme engelliler, uzuv kaybı olanlar için de ayrı ayrı tanımlamalar yapılmış, amelmande sözcüğü bu tanımlarla birlikte kullanılmıştır.

Ayrımcılık (Discrimination), , İş veya sosyal hayatın her alanında aynı durumdaki bireylere farklı, farklı durumdaki bireylere aynı muamele yapmaktır. Bir başka tanıma göre de toplumsal yaşamda dil, din, ırk, etnik köken, cinsiyet, engellilik, özgürlük, ve yaş gibi nesnel olmayan faktörler temel alınarak birey ya da gruplara yöneltilen eşitsiz davranış ve uygulamalardır.

Adil İşçilik (Fair Work) , Çalışanlar için etik ve adil eşitlikçi (her bireyin ihtiyaç ve gereksinimlerine uygun) çalışma ortamlarının sağlanması ve bu ortamları etkileyen yasalara uyum içinde olması.


B
BM Engelli Hakları Komitesi: , Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 34. Maddesine göre üye ülkelerin sunduğu adaylar arasından seçilen 18 üyeden oluşur. Ülkelerin ve sivil toplum örgütlerinin sundukları raporlarla o ülkelerde Sözleşmenin uygulanmasını denetleyen komitedir.

BM Engelli Hakları Sözleşmesi İhtiyari Protokolü , Engelli Hakları Sözleşmesi’nde güvence altına alınmış olan hakların ihlal edildiği durumlarda iç hukuk yolları tükenmiş ise; bunu iddia eden engelli birey ya da engelli bireyler adına hareket eden grupların Engelli Hakları Komitesi’ne başvuru yapmalarını sağlayan, Sözleşmeye ek olarak hazırlanmış protokol. Türkiye devleti İhtiyari Protokol’ü de onaylamıştır.

Bî-zebân , Farsça kökenli bir sözcük olup duyamadığı için konuşamayanlar anlamında kullanılan bir tabirdir. Bunun yanında dilsiz, suskun, lisansız gibi anlamları da bulunmaktadır. Osmanlı döneminde sarayda en iyi görevlerde yer alan işitme engeli olan bireylere bî-zebân denirdi. Yine bu kişilere liderlik eden ve sorumlu kişilere de Baş Bî-zebân denirdi.

Bağlılık (loyalty) , işlerin olumlu veya olumsuz gittiği durumlarda çalışma arzusunu kesintisiz destekleyen zihinsel ve duygusal bir süreç.

Balanced Scorecard (dengeli sonuç kartı – kurum karnesi) , yöneticilere uzun dönemli stratejik hedeflerin kısa dönemli eylemlere dönüştürülmesinde aşamalı bir yaklaşım ile yol gösteren ve sonuç olarak stratejik kararlar ile uygulamaları bütünleştiren yeni bir yönetim sistemi.

Alt Logolar
Sosyal Medya’da takip edin!
App Store Google Play
Copyright © 2005 - ∞ Engelsizkariyer.com - Her hakkı saklıdır.
EngelsizKariyer.com, sosyal girişimcilik markası olarak EK EĞİTİM İNSAN KAYNAKLARI VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.' ye ait bir sitedir.
Engelsizkariyer.com Logo
z